Byggnadsarbetaren har en upplaga på cirka 110 000 exemplar och är den i särklass största tidningen i byggbranschen.

Myrdal Media skriver återkommande texter i tidningen som främst är teknikrelaterade och kopplade till utvecklingen av lätta lastbilar.

Övergången från diesel- till eldrivna servicebilar har ett starkt fokus. Och vilka utmaningar har byggbranschen för att ställa om?

Till Byggnadsarbetaren har Myrdal Media även levererat texter om tekniska framsteg inom utvecklingen av batterier som används för att driva elhandverktyg.

Läs några tidningar som pdf

Här ett exempel på artikel som handlar om den omställning från fossilbränsle till eldrift som byggbranschens arbetsfordon står inför.