OKQ8 är ett av Sveriges största drivmedelsföretag.

Åt OKQ8 producerar Myrdal Media kompletta kundcase, som innehåller reportagefilmer, stillbilder och fördjupande texter.

Ett paket som OKQ8 använder för att marknadsföra sina produkter och lösningar till olika målgrupper på hemsidor, som nyhetsbrev i sociala medier med mera. Både filmer och texter kortas ner till de format som önskas.

I ett av uppdragen ingick det att kommunicera varför Jan Skogqvist, vd för Skogqvist Olje & Transport AB, valt att vara auktoriserad återförsäljare åt OKQ8. Och att visa de stora fördelarna med OKQ8s tjänst bulkdiesel (att få diesel körd med lastbil dit den används).

Att utföra reportage för att dokumentera olika verksamheter i vitt skilda miljöer på plats i hela Sverige är vår styrka.

En reportagefilm är en bra investering för att kommunicera en produkt eller en lösning.

Jan Skogqvist och hans fru Cathrine Skogqvist driver Skogqvist Olje & Transport AB i Råneå i Norrbotten.